ספריו

ספריו

 • המוצא: ממשלת חירום, מלחמת שחרור, נייטראליות פוליטית / מאת ישראל אלדד (שייב),‫ ירושלים: סולם, תשט"ז.
 • מעשר ראשון: פרקי זכרונות ומוסר השכל / ישראל שייב (אלדד), תל אביב: המתמיד, תש"י. (מהדורה ב': חוג ותיקי לח"י, תשכ"ג; מהדורה ג:‫ הדר, תשל"ו-1975; מהדורה ד': יאיר, תשנ"ט-1999.) זכרונות על תקופת המחתרת והשנים הראשונות במדינת ישראל.
 • מנשרים קלו מאריות גברו: מפי המבצעים / על ידי אלדד, תל אביב: שלח (ספרית המרד; ו), תש"י. (הדפסה נוספת: הדר, תשל"ה.)
 • פצצנו מטוסים בריטיים: מפי המבצעים / על ידי אלדד,‫ תל אביב: שלח (ספרית המרד; ז), תשי"א.
 • מדינת ישראל ראש גשר למלכות ישראל / מאת ישראל אלדד, ירושלים: סולם, תשי"ח.
 • הגיונות מקרא / ישראל אלדד,‫ ירושלים: סולם, תשי"ט-1958. (מהדורה ב': תשכ"א-1961; הדפסה ג': כרטא, 1972; מהדורה ג מאויירת: כרטא, 1984; מהדורה ו מאוירת: תל אביב: "יאיר" ע"ש אברהם שטרן, תשס"א-2001.) פירוש על התורה.
 • הקדשת נביא על רקע תקופתו ואפיו / מאת ישראל אלדד,‫ תל אביב: החברה לחקר המקרא בישראל סניף תל אביב: על ידי הוצאת ניב, [תשכ"ד], מתוך: ספר קורנגרין, תשכ"ד.
 • ירושלים – אתגר: בין הסבך והמזבח / ישראל אלדד ואריה אלדד, ירושלים: כרטא, 1978. (תורגם לאנגלית.)
 • קובצי מאמרים בעיתון "הארץ:
  • הגיונות ישראל / ישראל אלדד (הביא לדפוס: א. שפילמן),‫ תל אביב: המדרשה הלאומית והוצאת יאיר, תשמ"א-1980.
  • הגיונות יהודה / ישראל אלדד, תל אביב: המדרשה הלאומית: הוצאת יאיר, תשמ"א-1981.
  • הגיונות חג / ישראל אלדד (הביא לדפוס: א. שפילמן),‫ תל אביב: המדרשה הלאומית והוצאת יאיר, תשמ"א-1981.
 • פולמוס – החורבן ולקחיו: כיצד נתייחס לחורבן הבית ולמרד בר כוכבא / ישראל אלדד. עיון היסטורי / דוד רוקח, ירושלים: מוסד ון ליר, 1982.
 • דגש חזק / ישראל אלדד, ירושלים: שוקן, תשמ"ט-1989. לקט מאמרים בנושאי ציונות, יהדות וישראליות.
 • דמע ונוגה, דם וזהב: עיונים בשירת אורי צבי גרינברג / ישראל אלדד (איסוף החומר ועריכתו: קרני ואריה אלדד),‫ ירושלים: שוקן, תשס"ג-2003.
 • הלילה יוצאים ממצרים! הגדה של פסח בעריכת יהודה עציון (איורי ההגדה: שוש ציוני; רישומים בחלק השני: רוני אלדד; הקדמה: אריה אלדד) (א. הגדה והגדים: הגדת ישראל אלדד; ב. מאמרים: הגיונות פסח), בית אל: שילה/ברכץ, תשס"ט.
 • The Jewish revolution; Jewish statehood /‎ Translated from Hebrew by Hannah Schmorak, New York: Shengold Publishers,‎ 1970 – ספר שפורש את השקפתו האידאולוגית וההיסטורית, שנכתב עבור יהדות ארצות הברית.
  • The Jewish revolution, Jewish statehood /‎ Israel Eldad; updated with an introduction, afterword and notes by Arieh Eldad (translated from Hebrew by Hannah Schmorak, Jerusalem: ‪ Gefen Pub. House,‎ ‪2007 5767.‎
 • The challenge of Jerusalem: Betwixt thicket and altar /‎ Israel Eldad, Arieh Eldad (translated by Eleora Eldad), Tel Aviv: Simanei Dfus, [1992?].
 • The first tithe: memoirs and edifying discourses of the Hebrew war for freedom /‎ Israel Eldad; translated with a foreword and notes by Zev Golan,‪ Tel Aviv: Jabotinsky Institute in Israel,‎ 2008.‎

בעריכתו או בהשתתפותו

 • ספר רמת גן: תרפ"ו-תשט"ו / העורכים: ישראל אלדד, יוסף נדבה), רמת גן: הוצאת עירית רמת-גן, תשט"ו.
 • חיילים אלמונים: ספר מבצעי לח"י / מאת יעקב בנאי (מזל); בעריכת ישראל אלדד, תל אביב: הוצאת חוג ידידים, תשי"ח.
 • ספר תהלים / עם פירוש מאת רבי שמשון רפאל הירש; תירגם מגרמנית: הרב יחיאל זאב ליפשיץ; ערך והביא לדפוס: י. אלדד),‫ ירושלים: מוסד הרב קוק, תשכ"ב.
 • מבצעים במחתרת (התוכן: [א]. פצוץ הבולשת הבריטית/ אריה מליץ [=מנחם מלצקי] — לילה במחתרת/ אליעזר פדהצור (גד) — מטוסים עולים באש/ י. אלדד — [ב]. המסתנן ליפו/ ס. דרוד — נשק בריטי למחסני אצ"ל/ ס. דרור — רכבת הכסף/ אריה מליץ [=מנחם מלצקי] — [ג]. כבוש המבצר/ י. חורגין — בני ערובה/ ש. אלידן — 17 בג’יפ/ אליעזר פדהצור (גד)), תל אביב: הדר, תשכ"ה.
 • ספר ראשוני רמת גן (1923–1965) / העורכים: ישראל אלדד, יוסף פפר,‫ רמת גן: עירית רמת גן, תשכ"ה.

תרגומים

 • קשר השתיקה: רוסיה בכור ההיתוך של הטיהור / אלכסנדר ווייסברג-ציבולסקי (עברית: ישראל אחידוב),‫ רמת גן: דרור, תשי"ג.
 • פילוסופיה בדרכי נועם / וויל דוראנט (מאנגלית: י' אלדד), שני כרכים,‫ תל אביב: המתמיד, תשי"ז.
 • כינוס הבוגרים: רומן / פרנץ וורפל; עברית: י' אלדד, תל אביב: המתמיד, תשט"ז.
 • שמחה בנימין הוניג, סנהדרין גדולה: תולדותיו ופעולותיו של בית דין הגדול בימי הבית השני (תירגם מאנגלית: ישראל אלדד), ירושלים: מוסד הרב קוק, תשכ"א.
 • רובספייר והמהפכה הצרפתית / מאת י"מ [ג'יימס מתיו] תומפסון (עברית: י' אלדד; עריכה מדעית: גבריאל כהן),‫ תל אביב: הדר (ספרי מופת להיסטוריה; הוצאה מקוצרת), תשכ"א.
 • חכמת ישראל בראשיתה: 1918-1823: (שלשה מאמרים / מאת ל. צונץ וע. וולף); תירגם: ישראל אלדד,‫ ירושלים: האוניברסיטה העברית – החוג להיסטוריה של עם ישראל (קֻנטרסים לתלמידים: מקורות ומחקרים; 9), תשל"ג. (נדפס לראשונה באוניברסיטה בשנת תשכ"ג.)
 • אברהם ביכלר, עם הארץ הגלילי (תירגם מגרמנית: ישראל אלדד), ירושלים: מוסד הרב קוק (ספרית יעקב מיכאל; יב), תשכ"ד.
 • הרצאות על כתבי יד עבריים / משה שטיינשניידר; תירגם מגרמנית: ישראל אלדד; ערך: א"מ הברמן,‫ ירושלים: מוסד הרב קוק (ספרית יעקב מיכאל; טו), תשכ"ה.
 • דוד קויפמן, מחקרים בספרות העברית של ימי הביניים (תירגם מגרמנית: ישראל אלדד) (כולל ביוגרפיה של המחבר מאת שמואל קרויס),‫ ירושלים: מוסד הרב קוק, תשכ"ב. (הדפסה ב': תשכ"ה).

כתבי ניטשה

 • מעבר לטוב ולרוע: לגניאלוגיה של המוסר / פרידריך ניטשה (תירגם: ישראל אלדד), ירושלים ותל אביב: שוקן, תשכ"ח-1967.
 • דמדומי שחר: כיצד מועילה ומזיקה ההיסטוריה לחיים / פרידריך ניטשה ; (תירגם ישראל אלדד), ירושלים ותל אביב: שוקן, תשכ"ח.
 • הולדתה של הטרגדיה; המדע העליז / פרידריך ניטשה (תירגם: ישראל אלדד),‫ ירושלים ותל אביב: שוקן, תשכ"ט.
 • כה אמר זרתוסטרא / פרידריך ניטשה; (תירגם: ישראל אלדד), ירושלים ותל אביב: שוקן, תש"ל..
 • שקיעת האלילים (התוכן: פרשת ואגנר. – שקיעת האלילים. – הנה האיש. – אנטיכריסט. – אגרות.) / פרידריך ניטשה (תרגם: ישראל אלדד), ירושלים ותל אביב: שוקן, תשל"ג.
 • הרצון לעצמה / פרידריך ניטשה (תירגם: ישראל אלדד), בשני כרכים, ירושלים ותל אביב: שוקן, תשל"ט-1978.
 • גלות / יצחק בער; תרגם מגרמנית: ישראל אלדד, ירושלים: מוסד ביאליק, תש"מ-1980.
 • קיצה של מהפכה ראשיתה של מהפכה / פנחס האלר (תרגם מגרמנית: ישראל אלדד),‫ תל אביב: יאיר, תש"ם.
 • ניטשה: פילוסוף, פסיכולוג, אנטכריטס / ואלטר קאופמן (תרגם: ישראל אלדד), ירושלים: שוקן, תשמ"ג-1982.

Facebook0Twitter0Google+0Email