ישראל אלדד ז"ל | מאגר הכתבים של ישראל אלדד ז"ל

דף הבית

 • ישראל אלדד (שייב) תרע"א- תשנ"ו 1910-1996
  ישראל אלדד (שייב) תרע"א- תשנ"ו 1910-1996

ציטוטים נבחרים

 • "צריך אל"ף־בי"ת ציוני. צריך להושיב גם פרופסורים ושרים מסוימים בגן־ילדים וללמדם שירי ציון ישנים, אם עוד אין מרגישים הם כי המעשה שאנו עושים פה הוא עדיין מלחמת שחרור של העם היהודי והארץ היהודית."
  ד

  ד''ר ישראל אלדדמאגר הציטוטים

 • "תהיה הסברתנו לעצמנו ומעצמנו לעולם. הסברתו של עם יהודי, שהציונות המלאה וגם ישראל הם מכשירי גאולתו השלמה. כך, במלוא הפה וללא גמגום ו'ניסוח': גאולת ישראל מלאה. מזה אין נסיגה."
  ד

  ד''ר ישראל אלדדמאגר הציטוטים

 • "...מי שכינה את תנועת תחייתנו בארץ בשם ״ציונות״, הלא הוא נתן בירנבוים...האינטואיציה, זו ששרה ״ציון הלא תשאלי״, היא שהכתיבה שם נפלא והולם זה לתנועה המופלאה שאין לה תקדים בדברי ימי העולם, אך יש לה תקדים בתולדותינו, שהרי לא לראשונה אנו חוזרים לעיר והופכים ציה לציון..."
 • בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ והארץ היתה תהו ובהו… והשמים ? על זה לא מדובר. אין זה ענייננו. אין אנו יכולים למעשה לעשות דבר. על כן אין זה מענייננו.
  ד

  ד''ר ישראל אלדדמאגר הציטוטים